Inici
   
 
 
Urbanització

Arquitectura
bioclimàtica


Edificis
industrials


Edificis d'ús públic

Edificis esportius

Edificis d'oficines

Edificis docents
i biblioteques


Edificis
assistencials


Edificis d'habitatges
i aparcaments


Project
management
i construcció


Legalització
d'instal.lacions


Llicències
mediambientals


Plans d'emergència

Inspecció
d'instal.lacions


Recerca
i investigació
 
 

Recerca i investigació

Recerques per l'Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya:

Revisió de la Norma NBE FL-90. Setembre 2000

Aplicacions domòtiques dins l'habitatge. Juliol 2000

Captació solar per a producció d'aigua calenta sanitària en habitatges. Juliol 2000.

Muntants d'instal.lacions. Juliol 2000