Castellano
     

En l'any 2014 Aribau 70 va col·laborar amb el despatx d'arquitectura RCR, els quals varen obtenir el premi Pritzker del 2017.

Aribau70 és un equip multidisciplinari compost per arquitectes, enginyers i consultors especialistes, que treballen en la redacció, disseny i execució de projectes d’arquitectura, enginyeria i interiorisme.

Des de l’any 1991 Aribau70 ha dissenyat i desenvolupat projectes d’arquitectura i enginyeria propis, i per altres professionals. Cal destacar, tanmateix, les continuades col·laboracions amb administracions públiques i grups promotors privats, per a desenvolupar edificis destinats a ús públic, industrial o privat, així com projectes d’urbanització.

En els darrers anys Aribau70 ha esmerçat una gran part del seu treball en la investigació i posterior desenvolupament tècnic i arquitectònic, de sistemes de sostenibilitat mediambiental, així com de tots els elements de darrera generació tecnològica aplicables a la construcció.

El resoldre els aspectes energètics i de funcionament amb eficàcia i la seva integració com un element de disseny que col·labori positivament en la millora del resultat arquitectònic, i no com un fet afegit distorsionador del resultat final, és un dels reptes plantejats en aquesta darrera etapa.

Per a Aribau70 l’arquitectura és el resultat de l’anàlisi i la comprensió de l’entorn, tant formal com conceptual, on el projecte que s’ha de desenvolupar, es plasma en un equilibri dinàmic a partir del disseny de les sensacions espacials que es pretén transmetre als usuaris, i és també la resposta funcional més propera possible a resoldre les necessitats d’aquests usuaris que s’aconsegueix utilitzant les eines que la tecnologia actual ofereix.

Aribau70 s’estructura en tres grans àrees, i ofereix un servei global i complet quant a l’oferta arquitectònica, és a dir, abraça des del disseny inicial, la direcció de l’obra, i el management, incloent tot el suport tècnic necessari, l’estudi de les normatives, el càlcul i disseny d’instal·lacions, els treballs de gestió de l’obra i els projectes de legalització i compliment.

Des de l'any 2005 disposem de la certificació ISO 9001:2000 que acredita el nostre sistema de gestió.

En relació a les mesures adoptades per la nostra empresa per a garantir la protecció de dades dels nostres clients, de la nostra pàgina web i del personal i recursos humans, l'empresa, donis de l'any 2012 Aribau 70 S.L. disposa de la inscripció en el "Registre General de Protecció de Dades".En relació a la mena d'energia consumida per les nostres oficines, amb motiu de tenir el major respecte amb el medi ambient, Aribau 70, S.L. té contractat el subministrament d'energia elèctrica amb una empresa que li assegura que prové el 100% de fons de subministrament renovables.